f
     

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/SPPEDY/MAT/UZUP

Dostawa materiałów laboratoryjnych

Nie prowadzone według ustawy PZP

Projekt:

„Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”

umowa o dofinansowanie Nr 14/EuroNanoMed/2019 z dnia 29.10.2018

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641, w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2021 r. do godz. 10:00.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe 1_2021_SPEEDY_MAT_UZUP
  2. zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. zał. nr 2 - Formularz ofertowy
  4. zał. nr 2a - Kosztorys ofertowy
  5. zał. nr 3 - Oświadczenie o niepowiązaniu
  6. zał. nr 4 - Wzór umowy

DOFINANSOWANIE Z NCBIR NA ROZWÓJ KOMÓR RĘKAWICOWYCH

Nowy rok rozpoczynamy pełni nadziei, ponieważ czeka nas pełen wyzwań 2021. Miniony zakończyliśmy podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Przystępujemy do realizacji wartego 5,2mln zł projektu rozwoju technologii komór rękawicowych: “Hybrydowy izolator łączący cechy komory laminarnej i komory rękawicowej o wysokiej klasie bezpieczeństwa z możliwością wykonywania operacji w sposób zrobotyzowany”.

Spośród 89 złożonych wniosków, skupiających się na rozwiązaniach dedykowanych rozprzestrzenianiu się wirusów (ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusa SARS-COV-2), znaleźliśmy się jako jeden z 17 projektów wybranych do dofinansowania.

WIĘCEJ INFORMACJI: LINK

Firma 3D-nano INNOVATOREM MAŁOPOLSKI 2020

Firma 3D-nano została tegorocznym zwycięzcą konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI w kategorii małe firmy. Tytuł Innovatora Małopolski to prestiżowe wyróżnienie dla firm z nowatorskim podejściem do prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w regionie, w kraju jak i zagranicą.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2019/SPPEDY/USŁ, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

Akademickie Centrum Materiałów

i Nanotechnologii AGH

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

Oferta Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2019/SPEEDY/MAT, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

ITS Science Sp. z o.o. Sp. k.

Poświetne 25B, 26-670 Pionki

 

Oferta firmy ITS Science Sp. z o.o. Sp. k. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/SPPEDY/USŁ

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

 

Przedmiot zapytania: realizacja usług badawczych zgodnie ze specyfikacją

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2019 r. do godz. 11:00.

 

 

 

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

 

 

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 03.07.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki