f
     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2019/SPPEDY/USŁ, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

Akademickie Centrum Materiałów

i Nanotechnologii AGH

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

Oferta Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2019/SPEEDY/MAT, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

ITS Science Sp. z o.o. Sp. k.

Poświetne 25B, 26-670 Pionki

 

Oferta firmy ITS Science Sp. z o.o. Sp. k. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/SPPEDY/USŁ

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

 

Przedmiot zapytania: realizacja usług badawczych zgodnie ze specyfikacją

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2019 r. do godz. 11:00.

 

 

 

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

 

 

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 03.07.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki