f
     

Obraz8

Profil działalności firmy

3D-nano prowadzi działalność badawczą, produkcyjną i handlową w obszarze zaawansowanych technologii. Firma posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe, które wdraża autorskie rozwiązania w produktach hi-tech. Ponadto, świadcząc usługi doradztwa naukowo-technicznego pomaga klientom zaimplementować nanomateriały w nowych innowacyjnych produktach. Firma 3D-nano jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Plasmachem na terenie Polski. Oferta handlowa obejmuje ponad 140 produktów z zakresu najnowocześniejszych nanomateriałów. Uzupełnieniem oferty nanomateriałów są produkty firmy Emfutur. Spektrum produktów firmy 3D-nano dopełniają komory rękawicowe GS-Glovebox Systemtechnik przeznaczone do prac w atmosferach ochronnych.

Co z tym "nano"

Termin nanomateriały obejmuje szerokie spectrum materii, której wyróżnikiem jest posiadanie przynajmniej jednego wymiaru geometrycznego mniejszego od 100 nanometrów. W tej bowiem skali materiały wykazują cechy fizykochemiczne odmienne od charakteryzujących te same materiały ale o wymiarach makroskopowych. Wpływ wielkości materiału na jego właściwości fizyczne czyni nanomateriały atrakcyjnym budulcem dla nowych produktów.

Czym się zajmujemy

3D-nano zaangażowane jest w badania rozwojowe, produkcję, usługi inżynierskie oraz działalność handlową. Jesteśmy autoryzowanymi lub wyłącznymi dystrybutorami takich marek jak Plasmachem GmbH, GS-Glovebox Systemtechnik GmbH i Emfutur.

Firma we własnych procesach produkcyjnych wykorzystuje nanotechnologię do wytwarzania nanomateriałów. W szczególności wyspecjalizowaliśmy się w syntezie nanocząstek metali szlachetnych o zdefiniowanych rozmiarach i kształtach. Nanomateriały z racji swoich rozmiarów wykazują unikatowe cechy nie osiągalne dla materiałów w makroskali.


AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
09.07.2019

  Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2019/SPPEDY/USŁ, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach […]

Czytaj dalej... Pokaż wszystkie aktualności »