f
     

Obraz8

Firma 3D-nano, Krzysztof Skupień realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Hybrydowy izolator łączący cechy komory laminarnej i komory rękawicowej o wysokiej klasie bezpieczeństwa z możliwością wykonywania operacji w sposób zrobotyzowany.”

Celem projektu jest opracowanie prototypu hybrydowej, modułowej komory izolacyjnej, zapewniającej ochronę operatora przed skutkami kontaktu z patogrnami, łączącej w jednym rozwiązaniu cechy komór laminarnych oraz komór rękawicowych o wysokiej klasie bezpieczeństwa umożliwiającej automatyzację i robotyzację powtarzalnych operacji technicznych.

DOFINANSOWANIE: 3 884 400,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 201 500,00 PLN

Profil działalności firmy

3D-nano prowadzi działalność badawczą, produkcyjną i handlową w obszarze zaawansowanych technologii. Firma posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe, które wdraża autorskie rozwiązania w produktach hi-tech. Ponadto, świadcząc usługi doradztwa naukowo-technicznego pomaga klientom zaimplementować nanomateriały w nowych innowacyjnych produktach. Firma 3D-nano jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Plasmachem na terenie Polski. Oferta handlowa obejmuje ponad 140 produktów z zakresu najnowocześniejszych nanomateriałów. Uzupełnieniem oferty nanomateriałów są produkty firmy Emfutur. Spektrum produktów firmy 3D-nano dopełniają komory rękawicowe GS-Glovebox Systemtechnik przeznaczone do prac w atmosferach ochronnych.

Co z tym „nano”

Termin nanomateriały obejmuje szerokie spectrum materii, której wyróżnikiem jest posiadanie przynajmniej jednego wymiaru geometrycznego mniejszego od 100 nanometrów. W tej bowiem skali materiały wykazują cechy fizykochemiczne odmienne od charakteryzujących te same materiały ale o wymiarach makroskopowych. Wpływ wielkości materiału na jego właściwości fizyczne czyni nanomateriały atrakcyjnym budulcem dla nowych produktów.

Czym się zajmujemy

3D-nano zaangażowane jest w badania rozwojowe, produkcję, usługi inżynierskie oraz działalność handlową. Jesteśmy autoryzowanymi lub wyłącznymi dystrybutorami takich marek jak Plasmachem GmbH, GS-Glovebox Systemtechnik GmbH i Emfutur.

Firma we własnych procesach produkcyjnych wykorzystuje nanotechnologię do wytwarzania nanomateriałów. W szczególności wyspecjalizowaliśmy się w syntezie nanocząstek metali szlachetnych o zdefiniowanych rozmiarach i kształtach. Nanomateriały z racji swoich rozmiarów wykazują unikatowe cechy nie osiągalne dla materiałów w makroskali.


AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.04.2021

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/SPPEDY/MAT/UZUP Dostawa materiałów laboratoryjnych Nie prowadzone według ustawy PZP Projekt: „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology” umowa o dofinansowanie Nr 14/EuroNanoMed/2019 z […]

Czytaj dalej... Pokaż wszystkie aktualności »