pasty & inki

pasta platynowa

Firma 3D-nano jako jedna z trzech firm na świecie oferuje pastę sitodrukarską specjalnie opracowaną do pełnienia funkcji nanokatalizatora w ogniwach DSSC.

Produkt zoptymalizowany jest pod kątem jak najlepszych parametrów katalitycznych oraz odporności na względnie wysoką temperaturę enkapsulacji przy pomocy fryt szklanych (tj. <670oC). Proponujemy użycie sit 90 – 130 mesh/cm, temperaturę suszenia do 120 – 150oC i wypalania 450 – 480oC. Po nadrukowaniu pasty i jej wypaleniu, otrzymana nanokrystaliczna platyna tworzy układ odseparowanych wysp, które nie tworzą warstwy ciągłej, przez co cechują się dużym rozwinięciem powierzchni pożądanym w kontakcie z elektrolitem.

3D-nano jest dostawcą komponentów do budowy barwnikowych ogniw słonecznych (ang. Dye Sensitized Solar Cells – DSSC). Ogniwa DSSC są przykładem ogniw fotoelektrochemicznych, które umożliwiają konwersję energii słonecznej na elektryczną. Ogniwa DSSC uważane są za tańszą alternatywę do powszechnie stosowanych ogniw krzemowych. Jednak szczególnym wyróżnikiem ogniw DSSC jest możliwość zbudowania struktury fotowoltaicznej o różnych wzorach, kolorystyce i stopniu transparentności. Przez co moduły słoneczne DSSC są atrakcyjne w konstrukcjach fotowoltaicznych fasad zintegrowanych z budynkami. Ogniwo DSSC ma budowę warstwową, opartą na przewodzącym powierzchniowo szkle typu TCO.

Jedna z elektrod składa się z nanokrystalicznej cienkiej warstwy tlenku tytanu (IV) pokrytym monowarstwą barwnika metaloorganicznego. Druga elektroda zawiera nanokrystaliczny katalizator platynowy. Przestrzeń pomiędzy elektrodami wypełniona jest elektrolitem będącym przewodnikiem dziurowym.

nanocząstki metali

Nanocząstki metali produkowane w firmie 3D-nano mają różnorodne zastosowania. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i nowoczesne zaplecze techniczne jesteśmy w stanie opracować razem z klientem materiały specjalnie zaprojektowane pod konkretną aplikację.

Koncentrujemy się głównie na nanocząstkach metali takich jak platyna, złoto, srebro, miedź. Nanometryczne srebro stosowane jest jako składnik elektroprzewodzących past i tuszów, znaczników biologicznych, środków bakteriobójczych, substancji oczyszczających wodę i wielu innych. Odmienne właściwości nanomateriałów w porównaniu do ich odpowiedników w makroskali otwierają nowe zastosowania dla produktów w nanoskali. Obniżona temperatura topnienia nanomateriałów umożliwia opracowanie substancji, które w niższych temperaturach tworzą układy przewodzące prąd. Z kolei olbrzymia powierzchnia właściwa cząstek platyny, o wielkościach ziaren mierzonych pojedynczymi nanometrami, pozwala uzyskać nanokatalizatory o doskonałych właściwościach elektrochemicznych.

W sprawie opracowania nowych materiałów prosimy o kontakt.

pasta sitodrukarska

Firma 3D-nano wyspecjalizowała się w przygotowaniu past sitodrukraskich do zaawansowanych zastosowań. Posiadamy szereg specjalistycznych urządzeń homogenizujących, pozwalających mieszać nanoproszki lub koloidy z mediami organicznymi.

Homogenizatory umożliwiają przygotowanie mieszanin o zróżnicowanych właściwościach reologicznych.