M-ERA.NET 3 CALL 2022

KRZYSZTOF SKUPIEŃ 3D-NANO, realizuje projekt:

,,Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence.”(LumAI)

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 3 CALL 2022.

Celem projektu LumAI jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych do zabezpieczania  dokumentów w postaci nadruków na papierze i podłożu poliwęglanowym

DOFINANSOWANIE: 568 259,72 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 730 000 EUR

OKRES TRWANIA PROJEKTU: 01.06.2023-30-11.2025

PARTNERZY:

  • Łukasiewicz Research Network – Institute of Microelectronics and Photonics (PL)
  • 3D-nano (PL)
  • Institute of Solid State Physics, University of Latvia (LV)
  • Vilnius University (LT)
  • Garsu Pasaulis UAB (LT)

KONTAKT

Firma 3D-nano tworzy nowe jutro w świecie zaawansowanych technologii i nanomateriałów.

Copyright © 2022. All rights reserved.