f
     

Pasta platynowa

Firma 3D-nano jako jedna z trzech firm na świecie oferuje pastę sitodrukarską specjalnie opracowaną do pełnienia funkcji nanokatalizatora w ogniwach DSSC. Produkt zoptymalizowany jest pod kątem jak najlepszych parametrów katalitycznych oraz odporności na względnie wysoką temperaturę enkapsulacji przy pomocy fryt szklanych (tj. <670oC). Proponujemy użycie sit 90 – 130 mesh/cm, temperaturę suszenia do 120 – 150oC i wypalania 450 – 480oC. Po nadrukowaniu pasty i jej wypaleniu, otrzymana nanokrystaliczna platyna tworzy układ odseparowanych wysp, które nie tworzą warstwy ciągłej, przez co cechują się dużym rozwinięciem powierzchni pożądanym w kontakcie z elektrolitem.

Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne DSSC

3D-nano jest dostawcą komponentów do budowy barwnikowych ogniw słonecznych (ang. Dye Sensitized Solar Cells – DSSC). Ogniwa DSSC są przykładem ogniw fotoelektrochemicznych, które umożliwiają konwersję energii słonecznej na elektryczną. Ogniwa DSSC uważane są za tańszą alternatywę do powszechnie stosowanych ogniw krzemowych. Jednak szczególnym wyróżnikiem ogniw DSSC jest możliwość zbudowania struktury fotowoltaicznej o różnych wzorach, kolorystyce i stopniu transparentności. Przez co moduły słoneczne DSSC są atrakcyjne w konstrukcjach fotowoltaicznych fasad zintegrowanych z budynkami. Ogniwo DSSC ma budowę warstwową, opartą na przewodzącym powierzchniowo szkle typu TCO. Jedna z elektrod składa się z nanokrystalicznej cienkiej warstwy tlenku tytanu (IV) pokrytym monowarstwą barwnika metaloorganicznego. Druga elektroda zawiera nanokrystaliczny katalizator platynowy. Przestrzeń pomiędzy elektrodami wypełniona jest elektrolitem będącym przewodnikiem dziurowym.

ogniwa DSC

 

platinum-paste

Pasty sitodrukarskie

Firma 3D-nano wyspecjalizowała się w przygotowaniu past sitodrukraskich do zaawansowanych zastosowań. Posiadamy szereg specjalistycznych urządzeń homogenizujących, pozwalających mieszać nanoproszki lub koloidy z mediami organicznymi. Homogenizatory umożliwiają przygotowanie mieszanin o zróżnicowanych właściwościach reologicznych.

pasty sitodrukarskie

Nanocząstki metali

nanoczastki metaliNanocząstki metali produkowane w firmie 3D-nano mają różnorodne zastosowania. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i nowoczesne zaplecze techniczne jesteśmy w stanie opracować razem z klientem materiały specjalnie zaprojektowane pod konkretną aplikację. Koncentrujemy się głównie na nanocząstkach metali takich jak platyna, złoto, srebro, miedź. Nanometryczne srebro stosowane jest jako składnik elektroprzewodzących past i tuszów, znaczników biologicznych, środków bakteriobójczych, substancji oczyszczających wodę i wielu innych. Odmienne właściwości nanomateriałów w porównaniu do ich odpowiedników w makroskali otwierają nowe zastosowania dla produktów w nanoskali. Obniżona temperatura topnienia nanomateriałów umożliwia opracowanie substancji, które w niższych temperaturach tworzą układy przewodzące prąd. Z kolei olbrzymia powierzchnia właściwa cząstek platyny, o wielkościach ziaren mierzonych pojedynczymi nanometrami, pozwala uzyskać nanokatalizatory o doskonałych właściwościach elektrochemicznych.

W sprawie opracowania nowych materiałów prosimy o kontakt.

 

 

Materiały elektrodowe

Wytwarzana przez nas katalityczna nanoplatyna może naniesiona na podłoża stałe typu szkło TCO jak i materiały elestyczne typu folie PET, PEN.

materialy elektrodowe


 

Szkło TCO

Doskonale rozumiemy potrzeby rynku nowych technologii, dlatego w naszej ofercie znalazło się doskonałej jakości szkło przewodzące TCO. Dysponując specjalistycznym sprzętem zapewniamy profesjonalne przycięcie szkła do dowolnych wielkości z dokładnością wymiaru ±0,1 mm, ponadto proponujemy usługę selektywnego usuwania warstwy przewodzącej w celu utworzenia układu elektrod.

Szkło TCO  Grubość (mm) Transparentność (%) Rezystancja warstwy (Ohm/sq) Zamglenie (%)
2.2 82 7 5

Warstwa TCO (Transparent Conducting Oxide) tworzy przewodzącą, optycznie transparentną powierzchnie pozwalającą na częściowe odbicie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego jednocześnie przepuszczając światło widzialne. Ponadto warstwa TCO charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną oraz stabilności chemiczną.

[FinalTilesGallery id='19']

 

[FinalTilesGallery id='18']

 

 

Przykładowe zastosowania szkła TCO

 

+  Ogniwa fotowoltaiczne

+  Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)

+  Wyświetlacze dotykowe

+  Technologie OLED

+  Transparentne panele antystatyczne


 

Folia PET z warstwą ITO

Do prowadzenia nowatorskich badań  z wykorzystaniem elastycznego przewodzącego podłoża oferujemy wysokiej jakości folie PET z naniesioną warstwą ITO. Produkt cechuje się wysoką transparentnością oraz stabilnością. Oferowane wymiary to 300 x 1200 mm, z możliwością przycięcia zgodnie z zamówieniem klienta.

Folia PET z warstwą ITO  Rezystancja (Ohm/sq) Zamglenie (%) Transparentność (%) 
10-14 < 3 70-72

 

[FinalTilesGallery id='20']

Przykładowe zastosowania produktu

 

+  Fotowotaika 

+  Elastyczna elektronika

+  Urządzenia ciekłokrystaliczne

+  Ekrany dotykowe

+  Lampy elektroluminescencyjne


 

Szkło elektroprzewodzące ITO

Szkło borokrzemowe z warstwą elektroprzewodzącą ITO. Produkt może znaleźć zastosowanie m.in. w fotowoltaice organicznej, ogniwach słonecznych, elektronice organicznej, sensorach itp.

Wymiary [mm] Grubość [mm] Rezystancja  [Ω/sq] Transmitancja [%] Grubość warstwy ITO [nm]
100 x 100 (możliwość zamówienia mniejszych wymiarów) 1.1  13-16 ≥85 150

 

Folia elektroprzewodząca z nanodrutami srebra 
Folie z warstwą z nanodrutów srebra znajdują zastosowanie w wyświetlaczach (LCD, wyświetlacz epaper), ekranach dotykowych, cienkowarstwowych ogniwach słonecznych, oświetlenie OLED, elektronice elastycznej itp.

 

Rezystancja  [Ω/sq]

Transparentność [%]

Zamglenie [%] 

Jednorodność rezystancji  [Ω/sq] 

MD TD
9 85-86 1.4±0.1 2 2

 

Projekt Jedn. Pomiar/metoda Wynik
Właściwości fizyczne Adhezja warstwy - GBT9286-1998 5B 
Skurcz MD % 150oC, 30 min
TD 0.5 
Stabilność warstwy

Stabilność termiczna

% 150oC, 60 min  [(𝑅1 − 𝑅0) /𝑅0]
∗ 100%
±10
% 80oC, 240H ±10
Odporność na wysoką temperaturę % 60oC, 85% RH, 240 H ±10
Odporność na niską temperaturę % -40oC, 240 H ±20
Podatność na pofałdowanie % 150oC, 30 min ≤10
Odporność chemiczna Etanol % [(𝑅1 − 𝑅0) /𝑅0]∗ 100% -20- +20 
Aceton % -20- +20 
Toluen % -20- +20