nanomteriały PlasmaChem

NANOCZĄSTKI TLENKOWE

BiFeO3, nanoproszek, hydrofilowy
Rozmiar pierwotnych krystalitów: 80 nm
Agregaty: ok. 500 nm
Czystość: > 99%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-BFO-C-250mg250 mg103,95 EUR
PL-BFO-C-5g5 g261,45 EUR

 

Stabilizowany 6 mol% Y2O3
Średnia wielkość cząstek: 100-200 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-T-ZrO-5g5 g39,90 EUR
PL-T-ZrO-25g25 g114,45 EUR
PL-T-ZrO-100g100 g172,20 EUR

Średnia wielkość cząstek: 5-25 nm
Powierzchnia właściwa: 130±20 m2/g
Czystość: > 97,2%
Kontrolowane domieszki, %: Y2O3 < 0,018; Al2O3 < 0,24; SiO2 < 0,15; HfO2 < 1,91; TiO2 < 0,42; Fe2O3 < 0,021

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-M-ZrO-5g5 g23,10 EUR
PL-M-ZrO-25g25 g63,00 EUR
PL-M-ZrO-100g100 g115,50 EUR

 

Tworzy stabilne roztwory koloidalne w MEK oraz w epitlenkach, stabilizowany kwasem benzoesowym 
Średnia wielkość cząstek: ok. 3 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-ZrO-HPB-1g1 g64,05 EUR
PL-ZrO-HPB-5g5 g239,40 EUR

Średnia wielkość cząstek: ok. 3 nm

  

Tworzy stabilne roztwory koloidalne w wodzie

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-ZrO-HPL-1g1 g51,45 EUR
PL-ZrO-HPL-5g5 g135,45 EUR

Stabilizowany 6 mol% Y2O3
Średnia wielkość cząstek: 20-50 nm
Kształt: kulisty
Układ krystalograficzny: regularny

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-D-C-ZrO-5g5 g39,90 EUR
PL-D-C-ZrO-25g25 g114,45 EUR
PL-D-C-ZrO-100g100 g172,20 EUR

Średnia wielkość cząstek: ok. 25 nm
Powierzchnia właściwa: 19±5 m2/g
Czystość: > 99%

  

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-ZnO25-5g5 g26,25 EUR
PL-ZnO25-25g25 g75,60 EUR
PL-ZnO25-100g100 g264,60 EUR

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: 30±5 m2/g
Czystość: > 99%

  

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-ZnO14-5g5 g29,40 EUR
PL-ZnO14-25g25 g80,85 EUR
PL-ZnO14-100g100 g284,55 EUR

Średnia wielkość cząstek: 30-50 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 40 m²/g

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-P-Y2O3-5g5 g24,15 EUR
PL-P-Y2O3-25g25 g61,95 EUR
PL-P-Y2O3-100g100 g239,40 EUR

 

Nanodruty tlenku cynku, średnia średnica 50-80 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-ZnOW50-100mg100 mg49,35 EUR
PL-ZnOW50-500mg500 mg201,60 EUR
PL-ZnOW50-1g1 g329,70 EUR

 

Długość, pełny zakres: 0,5-100 μm
Średnica: 50-100 nm
Faza: anataz
Suchy proszek

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiOW50-100mg100 mg49,35 EUR
PL-TiOW50-500mg500 mg201,60 EUR
PL-TiOW50-1g1 g330,75 EUR

Długość: ok. 100 nm. Średnica: 20-40 nm
Stabilizowany cytrynianem
Faza: anataz 
Dostarczany jako 1wt.% wodny roztwór koloidalny

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiONR-10m10 mL24,15 EUR
PL-TiONR-100m100 mL124,95 EUR

 

Standardowy P25, fotokatalityczny suchy nanoproszek, mieszanina rutylu i anatazu
Średnia wielkość cząstek: 21±5 nm.
Powierzchnia właściwa: 50±10 m2/g; Czystość po wypale: >99,5%
Strata po wypale: < 2%; Zawartość wilgoci: < 1,5%
Zawartość Al2O3 < 0,3 wt.%; SiO2 < 0,2 wt.%
Gęstość po ubiciu: ok. 130 g/L

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-P25-HPB-10g10 g32,55 EUR
PL-TiO-P25-HPB-50g50 g74,55 EUR

 

Standardowy P25, fotokatalityczny suchy nanoproszek, mieszanina rutylu i anatazu
Średnia wielkość cząstek: 21±5 nm.
Powierzchnia właściwa: 50±10 m2/g; Czystość po wypale: >99,5%
Strata po wypale: < 2%; Zawartość wilgoci: < 1,5%
Zawartość Al2O3 < 0,3 wt.%; SiO2 < 0,2 wt.%
Gęstość po ubiciu: ca. 130 g/L

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-P25-10g10 g24,15 EUR
PL-TiO-P25-50g50 g65,10 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 2±1 nm. Suchy nanoproszek.
Łatwo tworzy roztwór kolodalny w wodzie (do 900g/L) i metanolu

  

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-R-1g1 g43,05 EUR
PL-TiO-R-5g5 g99,75 EUR
PL-TiO-R-25g25 g363,30 EUR

 

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
Suchy nanoproszek, wolny od stabilizatorów organicznych
Tworzy roztwór koloidalny w wodzie
Może być stosowany do nanoszenia powłok

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-NO-10g10 g57,75 EUR
PL-TiO-NO-50g50 g201,60 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm. Faza anataz.
Stabilizowana kwasem benzoesowym.
Tworzy bezbarwny roztwór koloidalny w MEK (metyloetyloketon) i w wielu epitlenkach
Dostarczany jako koloid 100g/l w MEK

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-HPBM-10p-1g10 mL43,05 EUR
PL-TiO-HPBM-10p-10g100 mL290,85 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm. faza anataz
Stabilizowany kwasem dodecylofosfonowym i heksyloaminą
Tworzy bezbarwny roztwór koloidalny w chloroformie
Produkt w postaci proszku

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-HPBC-1g1 g46,20 EUR
PL-TiO-HPBC-10g10 g321,30 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 2-5 nm.
Mieszanina brukitu i anatazu.
Stabilizowany wodorotlenkiem tetrametylamonowym
Stężenie roztworu koloidalnego, 20 wt.%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-N-20p-15g75 mL112,35 EUR
PL-TiO-N-20p-50g250 mL313,95 EUR

 

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 6±2 nm.
Stężenie zawiesiny wodnej: 5, 10 lub 20 wt.%

   

5 wt.% wodny roztwór koloidalny

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-TiO-5p-10g200 mL58,80 EUR
PL-TiO-5p-50g1000 mL220,50 EUR

 

10 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-10p-10g100 mL68,25 EUR
PL-TiO-10p-50g500 mL277,20 EUR

 

20 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-20p-10g50 mL80,85 EUR
PL-TiO-20p-50g250 mL320,25 EUR

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
Czystość zawartości stałej: min. 99,5%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SnO-10g200 mL61,95 EUR
PL-SnO-50g1000 mL249,90 EUR

 

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 200±50 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SrO-1g1 g74,55 EUR
PL-SrO-10g10 g506,10 EUR

 

Średnia wielkość: 225 – 275 nm
CV: < 5%
Stężenie: 50 mg/ml
Media: dyst. woda

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiO2-B-250-1m1 mL61,95 EUR
PL-SiO2-B-250-5m5 mL240,45 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: ok. 20 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 140 m2/g
Gęstość: ok. 1,4 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99,5%
Domieszki: Na ok. 0,25%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiO20-50p-100m100 mL26,25 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: ok.10 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 320 m2/g
Gęstość: ok. 1,2 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99.5%
Domieszki: Na ok. 0,45%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiO10-30p-100m100 mL24,15 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: ca. 150 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3; Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana oktylo-sialanem

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiOF-OS-25g25 g74,55 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 100 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana poli(dimetylosiloksanem) (PDMS)

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiOF-PDMS-5g5 g18,90 EUR
PL-SiOF-PDMS-25g25 g61,95 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: > 200 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,048 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając wilgoci ok. 2%)

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-SiOF-25g25 g18,90 EUR

 

Średnia wielkość cząstek: ok. 20 nm; Powierzchnia właściwa: ok. 50 m2/g
Czystość: > 99%

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-MgO-25g25 g81,90 EUR

Bez stabilizatorów magnetycznych 
Dyspersja wodna 3 wt.%
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Mogą być zatężane lub usuwane za pomocą magnesu lub sedymentacji 

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-A-Fe3O4-B-10m10 mL76,65 EUR

 

Cząstki superparamagnetyczne, bez stabilizatorów organicznych, doskonałe do L-b-L, powłok LB, oraz do eksperymentów, w których wymagany jest brak dodatków organicznych 

Średnia wielkość cząstek: 8±3 nm. Stężenie: ok. 3%

 

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-A-Fe3O4-10m10 mL65,10 EUR

Cząstki superparamagnetyczne ok. 300 gausów
Zawartość stabilizatorów ok. 3%
Średnia wielkość cząstek: 8 nm
Stężenie objętościowe: ok. 7 vol.% (ok. 30 wt.%)

 

Nazwa OpakowanieCena (netto)
PL-M-Fe3O4-10m10 mL75,60 EUR

 

Produkt reakcji syntezy chemicznej 
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
5% zawiesina wodna

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-FeO-10g200 mL61,95 EUR
PL-FeO-50g1000 mL235,20 EUR

 

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: ok. 4 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-InO-10g10 g208,95 EUR
PL-InO-25g25 g490,35 EUR
PL-InO-50g50 g901,95 EUR
PL-InO-100g100 g1702,05 EUR

 

Czystość: >99%
Kształt cząstek: kulisty
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Powierzchnia właściwa: > 10 m²/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,8 g/cm³

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-CuO-10g10 g37,80 EUR
PL-CuO-50g50 g122,85 EUR

5 wt. % produkt reakcji syntezy chemicznej

Średnia wielkość cząstek: ok. 4 nm

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-CeO-10g200 mL100,80 EUR
PL-CeO-50g1000 mL352,80 EUR

 

Kształt cząstek: kulisty, wydłużony
Średnia wielkość cząstek: ca. 40 nm
Powierzchnia właściwa: > 40 m2/g
Czystość: > 99,9%; analiza rentgenowska: γ-Al2O3

 

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-G-AlO-10g10 g19,95 EUR
PL-G-AlO-50g50 g86,10 EUR
PL-G-AlO-100g100 g124,95 EUR

Kształt cząstek: kulisty
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Całkowity zakres rozkładu wielkości cząstek: 5 – 150 nm
Powierzchnia właściwa: > 10 m2/g
Czystość: > 99,8%
Analiza rentgenowska: >90% α-Al2O3

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-A-AlO-10g10 g23,10 EUR
PL-A-AlO-50g50 g71,40 EUR
PL-A-AlO-100g100 g120,75 EUR

 

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-T-AlO-10g10 g17,85 EUR
PL-T-AlO-50g50 g49,35 EUR
PL-T-AlO-100g100 g87,15 EUR

APS 50-70 nm

 

NazwaOpakowanieCena (netto)
PL-WO50-5g5 g30,45 EUR
PL-WO50-25g25 g78,75 EUR
PL-WO50-100g100 g303,45 EUR