You are currently viewing ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu ??Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera? / ?Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer?s disease pathology?, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

?Dostawa materiałów laboratoryjnych?.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2021 r. do godz. 10:00.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe 1_2021_SPEEDY_MAT_UZUP
  2. zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. zał. nr 2 - Formularz ofertowy
  4. zał. nr 2a - Kosztorys ofertowy
  5. zał. nr 3 - Oświadczenie o niepowiązaniu
  6. zał. nr 4 - Wzór umowy