f
     

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/SPPEDY/MAT/UZUP

Dostawa materiałów laboratoryjnych

Nie prowadzone według ustawy PZP

Projekt:

„Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”

umowa o dofinansowanie Nr 14/EuroNanoMed/2019 z dnia 29.10.2018

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641, w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2021 r. do godz. 10:00.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe 1_2021_SPEEDY_MAT_UZUP
  2. zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. zał. nr 2 - Formularz ofertowy
  4. zał. nr 2a - Kosztorys ofertowy
  5. zał. nr 3 - Oświadczenie o niepowiązaniu
  6. zał. nr 4 - Wzór umowy

DOFINANSOWANIE Z NCBIR NA ROZWÓJ KOMÓR RĘKAWICOWYCH

Nowy rok rozpoczynamy pełni nadziei, ponieważ czeka nas pełen wyzwań 2021. Miniony zakończyliśmy podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Przystępujemy do realizacji wartego 5,2mln zł projektu rozwoju technologii komór rękawicowych: “Hybrydowy izolator łączący cechy komory laminarnej i komory rękawicowej o wysokiej klasie bezpieczeństwa z możliwością wykonywania operacji w sposób zrobotyzowany”.

Spośród 89 złożonych wniosków, skupiających się na rozwiązaniach dedykowanych rozprzestrzenianiu się wirusów (ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusa SARS-COV-2), znaleźliśmy się jako jeden z 17 projektów wybranych do dofinansowania.

WIĘCEJ INFORMACJI: LINK

Firma 3D-nano INNOVATOREM MAŁOPOLSKI 2020

Firma 3D-nano została tegorocznym zwycięzcą konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI w kategorii małe firmy. Tytuł Innovatora Małopolski to prestiżowe wyróżnienie dla firm z nowatorskim podejściem do prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w regionie, w kraju jak i zagranicą.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2019/SPPEDY/USŁ, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

Akademickie Centrum Materiałów

i Nanotechnologii AGH

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

Oferta Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2019/SPEEDY/MAT, w związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

ITS Science Sp. z o.o. Sp. k.

Poświetne 25B, 26-670 Pionki

 

Oferta firmy ITS Science Sp. z o.o. Sp. k. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/SPPEDY/USŁ

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Realizacja usług badawczych”

 

 

Przedmiot zapytania: realizacja usług badawczych zgodnie ze specyfikacją

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2019 r. do godz. 11:00.

 

 

 

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SPPEDY/MAT

W związku z realizacją projektu „Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera” / „Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer’s disease pathology”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

 

 

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 03.07.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki

 

 

Nowy cennik nanomateriałów PlasmaChem

Pragniemy poinformować, że został zaktualizowany katalog nanomateriałów PlasmaChem. Wszystkie zmiany widoczne są na: https://3d-nano.com/pl/catalogue/

3D-nano sponsorem Akademii Ciekawych Myśli i Nauk

Firma 3D-nano miała przyjemność po raz kolejny być jednym ze sponsorów Naukowych Warsztatów Akademii Ciekawych Myśli i Nauk organizowanych przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. W tym roku tematem warsztatów były aerożele. Więcej informacji na: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/akademia

3D-nano sponsorem konferencji Analiza w Teorii i Praktyce

Mamy przyjemność poinformować, że firma 3D-nano, została sponsorem konferencji Analizy w Teorii i Praktyce organizowanej przez Katedre Analityki, AGH w dniach 1-2.06.2017. http://home.agh.edu.pl/~kca/konferencja_elektrochemiczna/zaproszenie.php 

3D-nano sponsorem 6th European Young Engineers Conference

Mamy przyjemność poinformować, że firma 3D-nano została sponsorem 6th European Young Engineers Conference. Zapraszamy wszystkich młodych naukowców 24-26 kwietnia do Warszawy. Więcej informacji: http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/ST/2017

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Dostawa środka trwałego” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę.

WJATECH Sp. z o.o.

36-016 Chmielnik 277

Oferta firmy WJATECH  Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów

Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego, nr 1/CMOT/ST/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego, nr 1/CMOT/ST/2017

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa środka trwałego”

Przedmiot zapytania: Dostawa nowego środka trwałego pn. „System mikroreaktorów do przeprowadzania reakcji syntez nanocząstek i monitorowania ich przebiegu”

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2017 r. do godz. 09:00.

 

 

3D-nano sponsorem warsztatów naukowych dla studentów

Firma 3D-nano miała przyjemność być jednym ze sponsorów Naukowych Warsztatów Akademii Ciekawych Myśli i Nauk organizowanych przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Więcej informacji na stronie: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/akademia 

PROMOCJA NA WSZYSTKIE NANOMATERIAŁY

U nas BLACK FRIDAY trwa nieco dłużej więc do 28 listopada wszystkie oferty na nanomateriały będą z 10% rabatem. Szczegóły i regulamin w zakładce Nanomateriały PlasmaChem

IV Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki

Wszystkich fascynatów nowych technologii informujemy że właściciel 3D-nano dr inż. Krzysztof Skupień będzie jednym z prelegentów podczas IV Warsztatów Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Promocja -10% na wszytskie kropki kwantowe

Skorzystaj z promocji -10% na wszytskie kropki kwantowe dostępne w ofercie naszego katalogu. Szczegóły i regulamin promocji dostępny w zakładce: Nanomateriały PlasmaChem

3D-nano partnerem firmy Dyesol

Niezwykle miło nam poinformować, że 3D-nano jest partnerem firmy Dyesol - globalnego producenta materiałów i aparatury dla fotowoltaiki lll-ciej generacji. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą w zakładce ∼Fotowoltaika Dyesol∼

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/U/2016

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Laboratoryjne usługi badawcze” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Stanisława Staszica w Krakowie

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Al. A. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków, Polska

Oferta Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów

3D-nano wystawcą podczas Targów INTARG

14 czerwca nasza firma miała okazję być jednym z wystawców podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach. Więcej informacji w zakładce: Konferencje i Targi

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CMOT/U2016

 

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

 

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Laboratoryjne usługi badawcze”

 

 

Przedmiot zapytania: Wykonanie charakterystyki próbek nanocząstek metali osadzonych na tlenku grafenu i grafenie za pomocą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii fotoelektronów (XPS).

 

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2016 r. do godz. 09:00.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/M/2016

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Dostawa materiałów laboratoryjnych” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

ITS Installation Training Service Sp. z o.o.

Poświetne 25A, 26-670 Pionki

Oferta ITS Installation Training Service Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów, nr 1/CMOT/M/2016

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2016 r. do godz. 10:00.

 

 

3D-nano na targach IDTechEx Printed Electronics Europe Conference w Berlinie

27 kwietnia 2016 r.  mieliśmy okazję uczestniczyć w IDTechEx Printed Electronics Europe Conference in Berlin. Obecność międzynarodowych, zróżnicowanych tematycznie firm pozwoliło nam na zapoznanie się z pełnym spektrum technologii aktualnie wykorzystywanych w elektronice drukowanej. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia w zakładce -O Nas- 

3D-nano konstruktorem Automatycznych Stacji Napełniających

Automatyczne Stacje Napełniające

Innowacja w fotowoltaice

Firma 3D-nano przesuwa granice możliwości technologii ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji poprzez zapewnienie łatwego rozwiązania dla rozpoczęcia produkcji ogniw typu DSSC lub Perowskitowych.

Prezentowane maszyny są autorskim projektem naszych inżynierów, przystosowanym do realizacji procesu barwienia modułów DSSC lub napełniania elektrolitem. W urządzeniu zostało zaimplementowane wiele wyrafinowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zautomatyzowanie procesu.

Wszystkie szczegółowe informację znajdziecie Państwo w zakładce - Engineering -

https://3d-nano.com/pl/uslugi/engineering/

 

 

3D-nano członkiem Śląskiego Klastra Nano

Miło nam poinformować, że 3D-nano oficjalnie dołączyło do Śląskiego Klastra Nano. Komercjalizacja i rozwój nanotechnologii w Polsce zawsze była nam bliska, dlatego już w najbliższy poniedziałek będziemy mieli okazję wspólnie z resztą członków klastra przedstawić swoją wizję rozwoju sektora nanotechnologii w Polsce.

Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ślaskiego Klastra Nano 

 

CMOT – strona WWW programu badawczego

Pod adresem http://www.cmot.science/index.html możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami programu, którego 3D-nano jest uczestnikiem. Jak wspominaliśmy już wcześniej, nad CMOT pracujemy wraz z partnerami z Polski i Niemiec, a sam program poświęcony jest badaniu i rozwojowi grafenowych elektrod nowej generacji tranzystorów, które umożliwiają przekroczenie barier technologicznych spotykanych dziś w elektronice stosowanej.

CMOT – projekt badawczy i tranzystory grafenowe MOTFT

Rozpoczynamy drugi miesiąc realizacji międzynarodowego projektu badawczego CMOT nad wykorzystaniem modyfikowanego grafenu do budowy tranzystora typu MOTFT. Projekt realizowany jest w programie M-era.Net przy wsparciu NCBiR. W dniach 9 i 10 czerwiec 2015 dr inż. Skupień uczestniczył w spotkaniu projektowym poświęconemu realizacji projektu CMOT. Spotkanie zostało zorganizowane na Uniwersytecie Technicznym w Bochum (Niemcy). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Bochum, Wrocławskiego Centrum Badawczego EIT+ oraz firm Evonik, Edgewave i LPKF