You are currently viewing Workshop on Bionanomaterial and Nanomaterial Engineering

Workshop on Bionanomaterial and Nanomaterial Engineering

20 czerwca podczas warsztatów "Workshop on Bionanomaterial and Nanomaterial Engineering" dr inż. Anna Stępień wygłosi wykład pt."Review of solid oxide fuel cell materials".Wydarzenie skierowane jest do doktorantów z całej Europy w ramach Multidisciplinary International School of Nanobiomaterials organizowane przez Politechnikę Łódzką.