f
     

plasmachem   

Wychodząc naprzeciw, ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na wysokiej jakości nanomateriały, firma 3D-nano rozpoczęła współpracę z niemiecką firmą PlasmaChem GmbH. Rezultatem tej współpracy stało się przyznanie firmie 3D-nano wyłącznego prawa dystrybucji produktów PlasmaChem na terenie Polski. Mamy nadzieję, że zaprezentowany katalog pozwoli Państwu zgłębić świat nanomateriałów i przyczyni się do pomyślnego wdrożenia nanostruktur w wielu opracowywanych przez Państwa produktach. Zachęcamy do składania zamówień na wysokiej jakości nanomateriały.