Pasta platynowa

Firma 3D-nano jako jedna z trzech firm na świecie oferuje pastę sitodrukarską specjalnie opracowaną do pełnienia funkcji nanokatalizatora w ogniwach DSSC. Produkt zoptymalizowany jest pod kątem jak najlepszych parametrów katalitycznych oraz odporności na względnie wysoką temperaturę enkapsulacji przy pomocy fryt szklanych (tj. <670oC). Proponujemy użycie sit 90 ? 130 mesh/cm, temperaturę suszenia do 120 ? 150oC i wypalania 450 ? 480oC. Po nadrukowaniu pasty i jej wypaleniu, otrzymana nanokrystaliczna platyna tworzy układ odseparowanych wysp, które nie tworzą warstwy ciągłej, przez co cechują się dużym rozwinięciem powierzchni pożądanym w kontakcie z elektrolitem.

Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne DSSC

3D-nano jest dostawcą komponentów do budowy barwnikowych ogniw słonecznych (ang. Dye Sensitized Solar Cells ? DSSC). Ogniwa DSSC są przykładem ogniw fotoelektrochemicznych, które umożliwiają konwersję energii słonecznej na elektryczną. Ogniwa DSSC uważane są za tańszą alternatywę do powszechnie stosowanych ogniw krzemowych. Jednak szczególnym wyróżnikiem ogniw DSSC jest możliwość zbudowania struktury fotowoltaicznej o różnych wzorach, kolorystyce i stopniu transparentności. Przez co moduły słoneczne DSSC są atrakcyjne w konstrukcjach fotowoltaicznych fasad zintegrowanych z budynkami. Ogniwo DSSC ma budowę warstwową, opartą na przewodzącym powierzchniowo szkle typu TCO. Jedna z elektrod składa się z nanokrystalicznej cienkiej warstwy tlenku tytanu (IV) pokrytym monowarstwą barwnika metaloorganicznego. Druga elektroda zawiera nanokrystaliczny katalizator platynowy. Przestrzeń pomiędzy elektrodami wypełniona jest elektrolitem będącym przewodnikiem dziurowym.

ogniwa DSC

 

platinum-paste