Nanocząstki metali

nanoczastki metaliNanocząstki metali produkowane w firmie 3D-nano mają różnorodne zastosowania. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i nowoczesne zaplecze techniczne jesteśmy w stanie opracować razem z klientem materiały specjalnie zaprojektowane pod konkretną aplikację. Koncentrujemy się głównie na nanocząstkach metali takich jak platyna, złoto, srebro, miedź. Nanometryczne srebro stosowane jest jako składnik elektroprzewodzących past i tuszów, znaczników biologicznych, środków bakteriobójczych, substancji oczyszczających wodę i wielu innych. Odmienne właściwości nanomateriałów w porównaniu do ich odpowiedników w makroskali otwierają nowe zastosowania dla produktów w nanoskali. Obniżona temperatura topnienia nanomateriałów umożliwia opracowanie substancji, które w niższych temperaturach tworzą układy przewodzące prąd. Z kolei olbrzymia powierzchnia właściwa cząstek platyny, o wielkościach ziaren mierzonych pojedynczymi nanometrami, pozwala uzyskać nanokatalizatory o doskonałych właściwościach elektrochemicznych.

W sprawie opracowania nowych materiałów prosimy o kontakt.