f
     

Nanocząstki tlenkowe

Oprócz wymienionych nanomateriałów tlenkowych, produkujemy również w seriach próbnych np. nanoceramikę z tlenków ziem rzadkich HfO2, MgO+C, TiO2, TiC, TiN, BN, Y2O3
Podstawowe procesy technologiczne pozwalają na niemalże każdy rodzaj ceramiki w postaci nanometrycznej, zapraszamy do kontaktu w sprawie innych nanomateriałow

Tlenki ceru


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
CeO22 - nanocząstki w zawiesinie wodnej 5 wt.%

5 wt. % produkt reakcji syntezy chemicznej

Średnia wielkość cząstek: ok. 4 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-CeO-10g 200 mL 86,90 EUR
PL-CeO-50g 1000 mL 305,80 EUR

Tlenki cynku

ZnO - nanoproszek ok. 14 nm

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: 30±5 m2/g
Czystość: > 99%

  

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-ZnO14-5g 5 g 25,30 EUR
PL-ZnO14-25g 25 g 70,40 EUR
PL-ZnO14-100g 100 g 246,40 EUR
ZnO - nanoproszek, ok. 25 nm

Średnia wielkość cząstek: ok. 25 nm
Powierzchnia właściwa: 19±5 m2/g
Czystość: > 99%

  

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-ZnO25-5g 5 g 23,10 EUR
PL-ZnO25-25g 25 g 65,84 EUR
PL-ZnO25-100g 100 g 228,69 EUR

Tlenki cyny


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SnO22 - nanocząstki w zawiesinie wodnej 5%

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
Czystość zawartości stałej: min. 99,5%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SnO-10g 200 mL 53,90 EUR
PL-SnO-50g 1000 mL 217,80 EUR

 

Tlenki cyrkonu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek

Stabilizowany 6 mol% Y2O3
Średnia wielkość cząstek: 20-50 nm
Kształt: kulisty
Układ krystalograficzny: regularny

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-C-ZrO-5g 5 g 64,90 EUR
PL-D-C-ZrO-25g 25 g 271,70 EUR
PL-D-C-ZrO-100g 100 g 767,80 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek, hydrofilowy

Średnia wielkość cząstek: ok. 3 nm

  

Tworzy stabilne roztwory koloidalne w wodzie

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-ZrO-HPL-1g 1 g 45,05 EUR
PL-ZrO-HPL-5g 5 g 114,35 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek, hydrofobowy

Tworzy stabilne roztwory koloidalne w MEK oraz w epitlenkach, stabilizowany kwasem benzoesowym 
Średnia wielkość cząstek: ok. 3 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-ZrO-HPB-1g 1 g 56,60 EUR
PL-ZrO-HPB-5g 5 g 207,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek, jednoskośny układ krystalograficzny

Średnia wielkość cząstek: 5-25 nm
Powierzchnia właściwa: 130±20 m2/g
Czystość: > 97,2%
Kontrolowane domieszki, %: Y2O3 < 0,018; Al2O3 < 0,24; SiO2 < 0,15; HfO2 < 1,91; TiO2 < 0,42; Fe2O3 < 0,021

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-M-ZrO-5g 5 g 22,99 EUR
PL-M-ZrO-25g 25 g 59,29 EUR
PL-M-ZrO-100g 100 g 206,91 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek, tetragonalny układ krystalograficzny

Stabilizowany 3 mol% Y2O3
Średnia wielkość cząstek: 10-30 nm
Powierzchnia właściwa: 45±10 m2/g
Czystość: > 92,7%
Kontrolowane domieszki, %: Y2O3 ca. 5,2; Al2O3 <0,07; SiO2<0,09; HfO2<1,87

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-T-ZrO-5g 5 g 30,36 EUR
PL-D-T-ZrO-25g 25 g 82,23 EUR
PL-D-T-ZrO-100g 100 g 287,16 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
ZrO22 - nanoproszek, tetragonalny układ krystalograficzny

Stabilizowany 6 mol% Y2O3
Średnia wielkość cząstek: 100-200 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-T-ZrO-5g 5 g 62,70 EUR
PL-T-ZrO-25g 25 g 246,40 EUR
PL-T-ZrO-100g 100 g 702,90 EUR

Tlenki glinu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Al22O33 - nanoproszek, faza-alfa

Kształt cząstek: kulisty
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Całkowity zakres rozkładu wielkości cząstek: 5 - 150 nm
Powierzchnia właściwa: > 10 m2/g
Czystość: > 99,8%
Analiza rentgenowska: >90% α-Al2O3

 

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-A-AlO-10g 10 g 19,80 EUR
PL-A-AlO-50g 50 g 62,04 EUR
PL-A-AlO-100g 100 g 104,28 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Al22O33 - nanoproszek, gamma

Kształt cząstek: kulisty, wydłużony
Średnia wielkość cząstek: ca. 40 nm
Powierzchnia właściwa: > 40 m2/g
Czystość: > 99,9%; analiza rentgenowska: γ-Al2O3

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

al2o3 gamma

 

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-G-AlO-10g 10 g 17,60 EUR
PL-G-AlO-50g 50 g 74,80 EUR
PL-G-AlO-100g 100 g 108,90 EUR

Tlenki indu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
In22O33 - nanoproszek

Produkt reakcji syntezy chemicznej 
Średnia wielkość cząstek: ok. 4 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-InO-10g 10 g 181,50 EUR
PL-InO-50g 50 g 781,00 EUR
PL-InO-100g 100 g 1474,00 EUR

Tlenki itru


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Y22O33 - nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: 30-50 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 40 m²/g

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-P-Y2O3-5g 5 g 20,90 EUR
PL-P-Y2O3-25g 25 g 53,90 EUR
PL-P-Y2O3-100g 100 g 207,90 EUR

Tlenki krzemu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofilowy

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: > 200 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,048 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając wilgoci ok. 2%)

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-25g 25 g 15,84 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 100 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana poli(dimetylosiloksanem) (PDMS)

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

al2o3 gamma

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-PDMS-25g 25 g 53,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: ca. 150 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3; Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana oktylo-sialanem

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-OS-25g 25 g 64,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - nanocząstki, 10 nm, 30%, zawiesina wodna

Średnia wielkość cząstek: ok.10 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 320 m2/g
Gęstość: ok. 1,2 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99.5%
Domieszki: Na ok. 0,45%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiO10-30p-100m 100 mL 20,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - nanocząstki, 20 nm, 50% zawiesina wodna

Średnia wielkość cząstek: ok. 20 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 140 m2/g
Gęstość: ok. 1,4 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99,5%
Domieszki: Na ok. 0,25%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiO20-50p-100m 100 mL 23,10 EUR

Tlenki magnezu

MgO - nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: ok. 20 nm; Powierzchnia właściwa: ok. 50 m2/g
Czystość: > 99%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-MgO-25g 25 g 71,50 EUR

Tlenki miedzi

CuO - nanoproszek

Czystość: >99%
Kształt cząstek: kulisty
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Powierzchnia właściwa: > 10 m²/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,8 g/cm³

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

cuo

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-CuO-10g 10 g 32,67 EUR
PL-CuO-50g 50 g 107,69 EUR

Tlenki strontu

SrO - nanoproszek

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 200±50 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SrO-1g 1 g 64,90 EUR
PL-SrO-10g 10 g 437,80 EUR
PL-SrO-25g 25 g 875,60 EUR
PL-SrO-50g 50 g 1488,30 EUR

Tlenki tytanu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, faza anataz

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 6±2 nm.
Stężenie zawiesiny wodnej: 5, 10 lub 20 wt.%

   

5 wt.% wodny roztwór koloidalny

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-5p-10g 200 mL 50,82 EUR
PL-TiO-5p-50g 1000 mL 191,18 EUR

 

10 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-10p-10g 100 mL 59,29 EUR
PL-TiO-10p-50g 500 mL 240,79 EUR

 

20 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-20p-10g 50 mL 70,18 EUR
PL-TiO-20p-50g 250 mL 277,09 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, mieszanina brukitu i anatazu

Średnia wielkość cząstek: 2-5 nm.
Mieszanina brukitu i anatazu.
Stabilizowany wodorotlenkiem tetrametylamonowym
Stężenie roztworu koloidalnego, 20 wt.%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-N-20p-15g 75 mL 97,90 EUR
PL-TiO-N-20p-50g 250 mL 273,90 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki, faza anataz, hydrofobowy nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm. faza anataz
Stabilizowany kwasem dodecylofosfonowym i heksyloaminą
Tworzy bezbarwny roztwór koloidalny w chloroformie
Produkt w postaci proszku

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-HPBC-1g 1 g 39,22 EUR
PL-TiO-HPBC-10g 10 g 278,30 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki, faza anataz, nanoproszek hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm. Faza anataz.
Stabilizowana kwasem benzoesowym.
Tworzy bezbarwny roztwór koloidalny w MEK (metyloetyloketon) i w wielu epitlenkach
Dostarczany jako koloid 100g/l w MEK

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-HPBM-10p-1g 10 mL 36,69 EUR
PL-TiO-HPBM-10p-10g 100 mL 251,72 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki, suchy nanoproszek, faza anataz

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
Suchy nanoproszek, wolny od stabilizatorów organicznych
Tworzy roztwór koloidalny w wodzie
Może być stosowany do nanoszenia powłok

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

tio2 NO dry powder

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-NO-10g 10 g 49,34 EUR
PL-TiO-NO-50g 50 g 174,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki, typ P25

Standardowy P25, fotokatalityczny suchy nanoproszek, mieszanina rutylu i anatazu
Średnia wielkość cząstek: 21±5 nm.
Powierzchnia właściwa: 50±10 m2/g; Czystość po wypale: >99,5%
Strata po wypale: < 2%; Zawartość wilgoci: < 1,5%
Zawartość Al2O3 < 0,3 wt.%; SiO2 < 0,2 wt.%
Gęstość po ubiciu: ca. 130 g/L

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-P25-10g 10 g 20,90 EUR
PL-TiO-P25-50g 50 g 57,20 EUR
PL-TiO-P25-100g 100g 86,90 EUR
PL-TiO-P25-500g 500g 209,00 EUR
PL-TiO-P25-1000g 1000g 308,00 EUR
PL-TiO-P25-10000g 10000g 1320,00 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki, typ P25, hydrofobizowany

Standardowy P25, fotokatalityczny suchy nanoproszek, mieszanina rutylu i anatazu
Średnia wielkość cząstek: 21±5 nm.
Powierzchnia właściwa: 50±10 m2/g; Czystość po wypale: >99,5%
Strata po wypale: < 2%; Zawartość wilgoci: < 1,5%
Zawartość Al2O3 < 0,3 wt.%; SiO2 < 0,2 wt.%
Gęstość po ubiciu: ok. 130 g/L

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

tio2 p25 hydrophobized

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-P25-HPB-10g 10 g 27,50 EUR
PL-TiO-P25-HPB-50g 50 g 64,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanodruty, anataz

Długość, pełny zakres: 0,5-100 μm
Średnica: 50-100 nm
Faza: anataz
Suchy proszek

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiOW50-100mg 100 mg 42,90 EUR
PL-TiOW50-500mg 500 mg 174,90 EUR
PL-TiOW50-1g 1 g 286,00 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanopałeczki, anataz, 1% wodny roztwór

Długość: ok. 100 nm. Średnica: 20-40 nm
Stabilizowany cytrynianem
Faza: anataz 
Dostarczany jako 1wt.% wodny roztwór koloidalny

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiONR-10m 10 mL 20,90 EUR
PL-TiONR-100m 100 mL 108,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - rutyl, nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: 2±1 nm. Suchy nanoproszek.
Łatwo tworzy roztwór kolodalny w wodzie (do 900g/L) i metanolu

  

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-R-1g 1 g 36,74 EUR
PL-TiO-R-5g 5 g 87,23 EUR
PL-TiO-R-25g 25 g 314,93 EUR

Tlenki żelaza


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe22O33 - nanocząstki w zawiesinie wodnej

Produkt reakcji syntezy chemicznej 
Średnia wielkość cząstek: 4-8 nm
5% zawiesina wodna

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-FeO-10g 200 mL 53,90 EUR
PL-FeO-50g 1000 mL 204,60 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe33O44 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, ciecz magnetyczna

Cząstki superparamagnetyczne ok. 300 gausów
Zawartość stabilizatorów ok. 3%
Średnia wielkość cząstek: 8 nm
Stężenie objętościowe: ok. 7 vol.% (ok. 30 wt.%)

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

f304 oleic acid 3f3o4 oleic acid 4

 

 

Nazwa  Opakowanie Cena (netto)
PL-M-Fe3O4-10m 10 mL 64,68 EUR

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe33O44 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, ciecz magnetyczna

Cząstki superparamagnetyczne, bez stabilizatorów organicznych, doskonałe do L-b-L, powłok LB, oraz do eksperymentów, w których wymagany jest brak dodatków organicznych 

Średnia wielkość cząstek: 8±3 nm. Stężenie: ok. 3%

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

f3o4 magnetic fluid f3o4 magnetic fluid f3o4 oleic acid 4

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-A-Fe3O4-10m 10 mL 56,60 EUR

 

 


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe33O44 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, ciecz magnetyczna

Bez stabilizatorów magnetycznych 
Dyspersja wodna 3 wt.%
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Mogą być zatężane lub usuwane za pomocą magnesu lub sedymentacji 

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-A-Fe3O4-B-10m 10 mL 67,38 EUR