f
     

Nanocząstki węglowe, Grafen, Nanorurki, Fulereny

Fuleren C60, 99.5+%
Time Name Volume, %
7,557 C60 99,956
11,873 C70 0,044
- Others 0,000

Product ID Package Price excl. VAT
PL-1C60-250mg 250 mg 66,55 EUR
PL-1C60-500mg 500 mg 95,59 EUR
PL-1C60-1g 1 g 151,25 EUR
PL-1C60-5g 5 g 522,50 EUR
PL-1C60-10g 10 g 935,00 EUR
PL-1C60-20g 20 g 1650,00 EUR
PL-1C60-100g 100 g 7040,00 EUR
Fuleren C70, 99+%
Time Name Volume, %
7,60 C60 0,07
11,85 C70 99,91
- Others 0,002

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-1C70-10mg 10 mg 36,30 EUR
PL-1C70-50mg 50 mg 60,50 EUR
PL-1C70-200mg 200 mg 193,60 EUR
PL-1C70-500mg 500 mg 411,40 EUR
PL-1C70-1g 1 g 752,40 EUR
PL-1C70-5g 5 g 2832,50 EUR
Grafen - nanopłatki, suche proszki

Grubość: 1-4 nm; Średnia wielkość płatków: do 2 μm
Powierzchnia właściwa: 700-800 m²/g
Czystość: 91 at.%. Inne pierwiastki: O < 7 at.%; N < 2 at.%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-P-G750-1g 1 g 20,90 EUR
PL-P-G750-10g 10 g 108,90 EUR
PL-P-G750-50g 50 g 207,90 EUR
Nanorurki węglowe, jednościenne

Czystość węgla: > 85%; Średnica: ok. 1,8 nm±0,3 nm; Długość: > 5 μm

 

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SCNP-100mg 100 mg 99,00 EUR
PL-SCNP-500mg 500 mg 394,90 EUR
Nanorurki węglowe, wielościenne

Czystość węgla: min. 95%
Ilość ścian: 3-15
Średnica zewnętrzna: 5-20 nm; Średnica wewnętrzna: 2-6 nm; Długość: 1-10 μm
Gęstość pozorna: 0,15-0,35 g/cm3
Rozmiar luźnych aglomeratów: 0,1-3 mm

  

Publikacje na podstawie nanomateriałów Plasmachem

muliwalled nanotubes 1multiwalled nanotubes

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-MCNP-1g 1 g 20,90 EUR
PL-MCNP-10g 10 g 64,90 EUR
PL-MCNP-50g 50 g 240,90 EUR
PL-MCNP-100g 100 g 383,90 EUR
PL-MCNP-500g 500 g 1779,80 EUR
PL-MCNP-1000g 1000 g 3179,00 EUR
PL-MCNP-5000g 5000 g 10 780,00 EUR

 

Nanorurki węglowe, wielościenne, rozpuszczalne w wodzie

Nanorurki węglowe (CNTs) typ  PL-MCNP dodatkowo modyfikowane grupami  -COOH lub -SO3H. Rozpuszczalne w wodzie formują ciemną przejrzystą zawiesinę stabilną przez wiele miesięcy.

Modyfikowane COOH:
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-MCNP-COOH-100mg 100 mg 53,90 EUR
PL-MCNP-COOH-500mg 500 mg 218,90 EUR
PL-MCNP-COOH-1g 1 g 317,90 EUR
Modyfikowane SO3H:
Nazwa Opakowanie Cena
PL-MCNP-SO3H-100mg 100 mg 53,90 EUR
PL-MCNP-SO3H-500mg 500 mg 218,90 EUR
PL-MCNP-SO3H-1g 1 g 317,90 EUR
Proszek nanografitu

Wytworzone poprzez rozkład chemiczny grafitu.
Średni promień cząstek: 400-450 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-Gr4-5g 5 g 59,29 EUR
PL-Gr4-25g 25 g 157,30 EUR

 

 

Sadza (carbon black), nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: ok. 13 nm, Powierzchnia właściwa: ok. 550 m²/g
Zawartość popiołów: < 0,02%; Gęstość nasypowa: ok. 120 g/L

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-CB13-5g 5 g 13,86 EUR
PL-CB13-50g 50 g 51,98 EUR
PL-CB13-200g 200 g 160,55 EUR
Węgiel mezoporowaty, wysoce zorganizowany

Średnia wielkość cząstek: ok. 1,5 μm
Powierzchnia właściwa ok. 600 m²/g;
Promień porów: ok. 1,8 nm; Objętość mezoporów: ok. 0,6 cm³/g
Odległość między porami: ok. 9 nm

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-COM-1g 1 g 126,50 EUR