f
     

Nanodiamenty

Wszystkie typy mieszanin nanodiamentów, nanodiamentów/ nanografitu wytworzone w kontrolowanej syntezie wybuchowej i procedurach oczyszczania.
Istnieje możliwość zmiany czystości materiału na specjalne zamówienie

Mieszanina nanografitu z nanodiamentami - najbardziej naturalne, surowe, po syntezie wybuchowej

Mieszanina nanografit i nanodiamenty

Średnia wielkość cząstki diamentu: 4 nm
Zawartość diamentów: min. 20%
Zawartość popiołów: < 6%

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

nanodiamondsnanodiamonds detonation 2nanodiamonds detonation Nanodiamonds

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-GD-5g 5 g 31,90 EUR
PL-GD-25g 25 g 92,40 EUR
PL-GD-100g 100 g 328,90 EUR

 

 

 

Mieszanina nanografitu z nanodiamentami - oczyszczone z organicznych i metalicznych zanieczyszczeń

Średnia średnica wielkości cząstki diamentu: 4 nm
zawartość diamentu: min. 20%
Zawartość popiołów: < 0,3%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-GD-MOF-1g 1 g 12,10 EUR
PL-GD-MOF-5g 5 g 53,90 EUR
PL-GD-MOF-25g 25 g 159,50 EUR
PL-GD-MOF-100g 100 g 547,80 EUR
Nanodiamenty o dodatnim ładunku w zawiesinie wodnej

Zawartość popiołów < 6%
Zawartość diamentów: min 20 %
Potencjał zeta: +50 ± 5 mV

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G01P-10m 10 mL 35,09 EUR
PL-D-G01P-50m 50 mL 117,37 EUR
Nanodiamenty o wielkości poj. nanometrów (SDND)

Tworzy przejrzysty stabilny koloidalny roztwór nanodiamentów w wodzie i innych polarnych rozpuszczalnikach organicznych.

5% roztwór wodny
Średnia wielkość krystalitów: 3,5-5,2 nm
Powierzchnia właściwa: 320-350 m2/g
Wielkość cząstek (DLS): 5-15 nm
Zawartość popiołów: <0,4%

Może być dostarczone w DMF, GBL, EG. Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny 

    

pK1 mmol/g pK2 mmol/g pK3 mmol/g Sum amount groups, mmol/g
3,4 0,08 6,6 0,32 9,9 0,19 0,59

 

Nazwy Opakowanie Cena (netto)
PL-SDND-5p-1g 20 mL  88,00 EUR
PL-SDND-5p-10g 200 mL 715,00 EUR 
PL-SDND-5p-50g 1000 mL  3025,00 EUR
Nanodiamenty, oczyszczone, gatunek G

Zwiększona stabilność zawiesiny wodnej

Powierzchnia właściwa (BET): min. 290-360 m2/g
Zawartość fazy krystalicznej: min. 87%
Zawartość pozostałych pierwiastków: max. 6%
Pozostałości, %: Fe < 1,2; Ca+Zn+Cr+Ni+Cu+Mn: < 2
Zawartość popiołów: < 6%
Średnia wielkość aglomeratu: ok. 4 nm

     

pK1 Amount
mmol/g
pK2 Amount
mmol/g
pK3 Amount
mmol/g
pK4 Amount
mmol/g
Sum amount groups,
mmol/g
3,7 0,04 5,2 0,17 8,5 0,12 10,4 0,14 0,47
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G-1g 1 g 20,90 EUR
PL-D-G-5g 5 g 75,90 EUR
PL-D-G-25g 25 g 306,90 EUR
PL-D-G-100g 100 g 1076,90 EUR
Nanodiamenty, oczyszczone, gatunek G01

Zwiększona stabilność zawiesiny wodnej

Gęstość nasypowa: 0,69 g/cm3
Średnia wielkość aglomeratu: ca. 4 nm
Powierzchnia właściwa (BET): min. 350 m2/g
Pozostałe resztki węglowe: śladowe
Pozostałości, %: Fe < 0,3; Cu < 0,01;
Zn < 0,01; Mn < 0,01; Si+Cr+Ca+Ti < 0,01
Zawartość popiołów: <1,4%; Gęstość piknometryczna: 3,18 g/cm3
Potencjał zeta: -50 ± 5 mV

 

Publikacje na podstawie nanomateriałów Plasmachem

nanodiamonds grade 01nanodiamonds grade 01nanodiamonds grade 01 nanodiamonds grade 01 6nanodiamonds grade 01 7

pK1 Amount
mmol/g
pK2 Amount
mmol/g
pK3 Amount
mmol/g 
 pK4 Amount
mmol/g 
pK5  Amount
mmol/g 
Sum amount
groups, mmol/g 
 3,7  0,09 4,5   0,19 6,6  0,1   8,5  0,14 9,9   0,1 0,62 
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G01-1g 1 g 20,90 EUR
PL-D-G01-5g 5 g 75,90 EUR
PL-D-G01-25g 25 g 306,90 EUR
PL-D-G01-100g 100 g 1076,90 EUR

 

 

 

 

Nanodiamenty, wysokooczyszczone

Zawartość popiołów: < 0,1%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G02-1g 1 g 87,29 EUR
PL-D-G02-10g 10 g 513,59 EUR
PL-D-G02-25g 25 g 961,40 EUR
NanoPure-G nanodiamenty w zawiesinie wodnej, gatunek G

Najbardziej naturalne, surowe po syntezie wybuchowej

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-Nanopure-G-10m 10 mL 13,20 EUR
PL-Nanopure-G-50m 50 mL 53,90 EUR
PL-Nanopure-G-100m 100 mL 75,90 EUR
NanoPure-G nanodiamenty w zawiesinie wodnej, gatunek G01
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-Nanopure-G01-10m 10 mL 13,20 EUR
PL-Nanopure-G01-50m 50 mL 53,90 EUR
PL-Nanopure-G01-100m 100 mL 75,90 EUR