Nanodiamenty, oczyszczone, gatunek G01

Zwiększona stabilność zawiesiny wodnej

Gęstość nasypowa: 0,69 g/cm3
Średnia wielkość aglomeratu: ca. 4 nm
Powierzchnia właściwa (BET): min. 350 m2/g
Pozostałe resztki węglowe: śladowe
Pozostałości, %: Fe < 0,3; Cu < 0,01;
Zn < 0,01; Mn < 0,01; Si+Cr+Ca+Ti < 0,01
Zawartość popiołów: <1,4%; Gęstość piknometryczna: 3,18 g/cm3
Potencjał zeta: -50 ? 5 mV

 

Publikacje na podstawie nanomateriałów Plasmachem

nanodiamonds grade 01nanodiamonds grade 01nanodiamonds grade 01 nanodiamonds grade 01 6nanodiamonds grade 01 7

pK1 Amount
mmol/g
pK2 Amount
mmol/g
pK3 Amount
mmol/g 
 pK4 Amount
mmol/g 
pK5  Amount
mmol/g 
Sum amount
groups, mmol/g 
 3,7  0,09 4,5   0,19 6,6  0,1   8,5  0,14 9,9   0,1 0,62 
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G01-1g 1 g 20,90 EUR
PL-D-G01-5g 5 g 75,90 EUR
PL-D-G01-25g 25 g 306,90 EUR
PL-D-G01-100g 100 g 1076,90 EUR