Nanodiamenty, oczyszczone, gatunek G

Zwiększona stabilność zawiesiny wodnej

Powierzchnia właściwa (BET): min. 290-360 m2/g
Zawartość fazy krystalicznej: min. 87%
Zawartość pozostałych pierwiastków: max. 6%
Pozostałości, %: Fe < 1,2; Ca+Zn+Cr+Ni+Cu+Mn: < 2
Zawartość popiołów: < 6%
Średnia wielkość aglomeratu: ok. 4 nm

     

pK1 Amount
mmol/g
pK2 Amount
mmol/g
pK3 Amount
mmol/g
pK4 Amount
mmol/g
Sum amount groups,
mmol/g
3,7 0,04 5,2 0,17 8,5 0,12 10,4 0,14 0,47
Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-D-G-1g 1 g 20,90 EUR
PL-D-G-5g 5 g 75,90 EUR
PL-D-G-25g 25 g 306,90 EUR
PL-D-G-100g 100 g 1076,90 EUR