You are currently viewing ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/LumAI/MAT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/LumAI/MAT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/LumAI/MAT

W związku z realizacją projektu ?Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne i sztuczną inteligencję? / ?Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence?, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET 3 (umowa o dofinansowanie nr M-ERA.NET3/2022/54/LumAI/2023),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

?Dostawa materiałów laboratoryjnych?.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2024 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe NR 1/2024/LumAI/MAT

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepowiązaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego