You are currently viewing 3D-nano laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2022

3D-nano laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2022

Razem z Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz oraz partnerami z Litwy (Vilnius University wraz z firmą Gars? Pasaulis) i Łotwy (Institute of Solid State Physics, University of Latvia) zostaliśmy laureatami konkursu M-ERA.NET 3 Call 2022.

Celem projektu LumAI (?Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence ?) jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych do zabezpieczania dokumentów na podłożach w postaci druków na papierze i podłożu poliwęglanowym.