You are currently viewing Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/SPPEDY/MAT/UZUP

Dostawa materiałów laboratoryjnych

Nie prowadzone według ustawy PZP

Projekt:

?Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera? / ?Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer?s disease pathology?

umowa o dofinansowanie Nr 14/EuroNanoMed/2019 z dnia 29.10.2018

Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ?Chemland? Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ?Chemland? Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 37-110 Stargard, NIP 8540023641, w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą w sprawie podpisania umowy.