f
     

IV Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki

Wszystkich fascynatów nowych technologii informujemy że właściciel 3D-nano dr inż. Krzysztof Skupień będzie jednym z prelegentów podczas IV Warsztatów Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Promocja -10% na wszytskie kropki kwantowe

Skorzystaj z promocji -10% na wszytskie kropki kwantowe dostępne w ofercie naszego katalogu. Szczegóły i regulamin promocji dostępny w zakładce: Nanomateriały PlasmaChem

3D-nano partnerem firmy Dyesol

Niezwykle miło nam poinformować, że 3D-nano jest partnerem firmy Dyesol - globalnego producenta materiałów i aparatury dla fotowoltaiki lll-ciej generacji. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą w zakładce ∼Fotowoltaika Dyesol∼

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/U/2016

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Laboratoryjne usługi badawcze” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Stanisława Staszica w Krakowie

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Al. A. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków, Polska

Oferta Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów

3D-nano wystawcą podczas Targów INTARG

14 czerwca nasza firma miała okazję być jednym z wystawców podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach. Więcej informacji w zakładce: Konferencje i Targi

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CMOT/U2016

 

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

 

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Laboratoryjne usługi badawcze”

 

 

Przedmiot zapytania: Wykonanie charakterystyki próbek nanocząstek metali osadzonych na tlenku grafenu i grafenie za pomocą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii fotoelektronów (XPS).

 

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2016 r. do godz. 09:00.