f
     

3D-nano sponsorem Akademii Ciekawych Myśli i Nauk

Firma 3D-nano miała przyjemność po raz kolejny być jednym ze sponsorów Naukowych Warsztatów Akademii Ciekawych Myśli i Nauk organizowanych przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. W tym roku tematem warsztatów były aerożele. Więcej informacji na: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/akademia

3D-nano sponsorem konferencji Analiza w Teorii i Praktyce

Mamy przyjemność poinformować, że firma 3D-nano, została sponsorem konferencji Analizy w Teorii i Praktyce organizowanej przez Katedre Analityki, AGH w dniach 1-2.06.2017. http://home.agh.edu.pl/~kca/konferencja_elektrochemiczna/zaproszenie.php 

3D-nano sponsorem 6th European Young Engineers Conference

Mamy przyjemność poinformować, że firma 3D-nano została sponsorem 6th European Young Engineers Conference. Zapraszamy wszystkich młodych naukowców 24-26 kwietnia do Warszawy. Więcej informacji: http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/ST/2017

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Dostawa środka trwałego” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę.

WJATECH Sp. z o.o.

36-016 Chmielnik 277

Oferta firmy WJATECH  Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów

Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego, nr 1/CMOT/ST/2017

Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego, nr 1/CMOT/ST/2017

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa środka trwałego”

Przedmiot zapytania: Dostawa nowego środka trwałego pn. „System mikroreaktorów do przeprowadzania reakcji syntez nanocząstek i monitorowania ich przebiegu”

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2017 r. do godz. 09:00.

 

 

3D-nano sponsorem warsztatów naukowych dla studentów

Firma 3D-nano miała przyjemność być jednym ze sponsorów Naukowych Warsztatów Akademii Ciekawych Myśli i Nauk organizowanych przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Więcej informacji na stronie: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/akademia 

PROMOCJA NA WSZYSTKIE NANOMATERIAŁY

U nas BLACK FRIDAY trwa nieco dłużej więc do 28 listopada wszystkie oferty na nanomateriały będą z 10% rabatem. Szczegóły i regulamin w zakładce Nanomateriały PlasmaChem