f
     

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/CMOT/M/2016

Projekt: „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin- Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Informujemy, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Dostawa materiałów laboratoryjnych” zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

ITS Installation Training Service Sp. z o.o.

Poświetne 25A, 26-670 Pionki

Oferta ITS Installation Training Service Sp. z o.o. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym, otrzymując najwyższą liczbę punktów.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów, nr 1/CMOT/M/2016

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

„Dostawa materiałów laboratoryjnych”.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2016 r. do godz. 10:00.

 

 

3D-nano na targach IDTechEx Printed Electronics Europe Conference w Berlinie

27 kwietnia 2016 r.  mieliśmy okazję uczestniczyć w IDTechEx Printed Electronics Europe Conference in Berlin. Obecność międzynarodowych, zróżnicowanych tematycznie firm pozwoliło nam na zapoznanie się z pełnym spektrum technologii aktualnie wykorzystywanych w elektronice drukowanej. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia w zakładce -O Nas- 

3D-nano konstruktorem Automatycznych Stacji Napełniających

Automatyczne Stacje Napełniające

Innowacja w fotowoltaice

Firma 3D-nano przesuwa granice możliwości technologii ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji poprzez zapewnienie łatwego rozwiązania dla rozpoczęcia produkcji ogniw typu DSSC lub Perowskitowych.

Prezentowane maszyny są autorskim projektem naszych inżynierów, przystosowanym do realizacji procesu barwienia modułów DSSC lub napełniania elektrolitem. W urządzeniu zostało zaimplementowane wiele wyrafinowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zautomatyzowanie procesu.

Wszystkie szczegółowe informację znajdziecie Państwo w zakładce - Engineering -

https://3d-nano.com/pl/uslugi/engineering/

 

 

3D-nano członkiem Śląskiego Klastra Nano

Miło nam poinformować, że 3D-nano oficjalnie dołączyło do Śląskiego Klastra Nano. Komercjalizacja i rozwój nanotechnologii w Polsce zawsze była nam bliska, dlatego już w najbliższy poniedziałek będziemy mieli okazję wspólnie z resztą członków klastra przedstawić swoją wizję rozwoju sektora nanotechnologii w Polsce.

Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ślaskiego Klastra Nano 

 

CMOT – strona WWW programu badawczego

Pod adresem http://www.cmot.science/index.html możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami programu, którego 3D-nano jest uczestnikiem. Jak wspominaliśmy już wcześniej, nad CMOT pracujemy wraz z partnerami z Polski i Niemiec, a sam program poświęcony jest badaniu i rozwojowi grafenowych elektrod nowej generacji tranzystorów, które umożliwiają przekroczenie barier technologicznych spotykanych dziś w elektronice stosowanej.

CMOT – projekt badawczy i tranzystory grafenowe MOTFT

Rozpoczynamy drugi miesiąc realizacji międzynarodowego projektu badawczego CMOT nad wykorzystaniem modyfikowanego grafenu do budowy tranzystora typu MOTFT. Projekt realizowany jest w programie M-era.Net przy wsparciu NCBiR. W dniach 9 i 10 czerwiec 2015 dr inż. Skupień uczestniczył w spotkaniu projektowym poświęconemu realizacji projektu CMOT. Spotkanie zostało zorganizowane na Uniwersytecie Technicznym w Bochum (Niemcy). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Bochum, Wrocławskiego Centrum Badawczego EIT+ oraz firm Evonik, Edgewave i LPKF