f
     

3D-nano sponsorem konferencji Multiscale Phenomena in Molecular Matter

3D-nano zostało sponsorem konferencji Multiscale Phenomena in Molecular Matter organizowanej przez Instytut Fizyki Jądrowej w dniach 3-6 lipca 2017 

http://indico.ifj.edu.pl/indico/event/143/