ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/SPPEDY/USŁ

W związku z realizacją projektu ??Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera? / ?Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer?s disease pathology?, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

?Realizacja usług badawczych?

 

 

Przedmiot zapytania: realizacja usług badawczych zgodnie ze specyfikacją

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2019 r. do godz. 11:00.

 

 

 

 

Załączniki: