f
     

Pierwsze spotkanie projektowe do SPEEDY już za nami

Zespół 3D-nano wziął udział w pierwszym spotkaniu do projektu SPEEDY w Instytucie IFAC-CNR we Florencji.

http://www.euronanomed.net/projects-funded/8th-joint-call-2017-funded-projects/