Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CMOT/U2016

 

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne usługi badawcze, nr 1/CMOT/U/2016

 

W związku z realizacją projektu „Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)” (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

 

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert

na realizację zadania pod tytułem:

 

„Laboratoryjne usługi badawcze”

 

 

Przedmiot zapytania: Wykonanie charakterystyki próbek nanocząstek metali osadzonych na tlenku grafenu i grafenie za pomocą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii fotoelektronów (XPS).

 

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2016 r. do godz. 09:00.