Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów, nr 1/CMOT/M/2016

W związku z realizacją projektu ?Badanie elektrod grafenowych do zastosowan w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki / Investigation and tuning of graphene electrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics (CMOT)? (umowa o dofinansowanie nr Nr M-ERA.NET/2013/02/2016), Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego M-ERA.NET, realizowany przez 3D-nano w Konsorcjum naukowym z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),

3D-nano Krzysztof Skupień zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod tytułem:

?Dostawa materiałów laboratoryjnych?.

Przedmiot zapytania: dostawa materiałów laboratoryjnych zgodnie z zestawieniem

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.06.2016 r. do godz. 10:00.