f
     

Tlenki krzemu


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofilowy

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: > 200 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,048 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając wilgoci ok. 2%)

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-25g 25 g 15,84 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 100 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana poli(dimetylosiloksanem) (PDMS)

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

al2o3 gamma

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-PDMS-25g 25 g 53,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: 7-14 nm
Powierzchnia właściwa: ca. 150 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3; Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana oktylo-sialanem

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-OS-25g 25 g 64,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - nanocząstki, 10 nm, 30%, zawiesina wodna

Średnia wielkość cząstek: ok.10 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 320 m2/g
Gęstość: ok. 1,2 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99.5%
Domieszki: Na ok. 0,45%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiO10-30p-100m 100 mL 20,90 EUR

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
SiO22 - nanocząstki, 20 nm, 50% zawiesina wodna

Średnia wielkość cząstek: ok. 20 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 140 m2/g
Gęstość: ok. 1,4 g/cm3;
Czystość zawartości stałej: > 99,5%
Domieszki: Na ok. 0,25%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiO20-50p-100m 100 mL 23,10 EUR