SiO#2 – krzemionka koloidalna, nanoproszek, hydrofobowy

Średnia wielkość cząstek: ok. 14 nm
Powierzchnia właściwa: ok. 100 m2/g
Gęstość nasypowa: ok. 0,05 g/cm3
Czystość: > 99,8% (nie wliczając stabilizatorów)
Modyfikowana poli(dimetylosiloksanem) (PDMS)

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

al2o3 gamma

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-SiOF-PDMS-25g 25 g 53,90 EUR