ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2019/SPEEDY/MAT, w związku z realizacją projektu ?Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana z nanofotonicznymi i biomedycznymi układami wzmacniającymi, znajdująca zastosowanie we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera? / ?Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer?s disease pathology?, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego EuroNanoMed III (umowa o dofinansowanie nr 14/EuroNanoMed/2018), na realizację zadania:

 

?Dostawa materiałów laboratoryjnych?

 

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

ITS Science Sp. z o.o. Sp. k.

Poświetne 25B, 26-670 Pionki

 

Oferta firmy ITS Science Sp. z o.o. Sp. k. zawierała najniższą cenę i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego spełniła wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym otrzymując najwyższą liczbę punktów.