Firma 3D-nano INNOVATOREM MAŁOPOLSKI 2020

Firma 3D-nano została tegorocznym zwycięzcą konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI w kategorii małe firmy. Tytuł Innovatora Małopolski to prestiżowe wyróżnienie dla firm z nowatorskim podejściem do prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w regionie, w kraju jak i zagranicą.