f
     

Zakup nowego wyposażenia laboratorium

Uzupełniliśmy wyposażenie laboratorium o komorę rękawicową. Nowy sprzęt umożliwia pracę w atmosferach ochronnych z materiałami czułymi na wilgoć i tlen.