f
     

Inwestycja w nowy sprzęt produkcyjny

Zakup nowego urządzenia pozwoli usprawnić proces separacji i zatężania koloidów zawierających nanocząstki.