f
     

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, mieszanina brukitu i anatazu

Średnia wielkość cząstek: 2-5 nm.
Mieszanina brukitu i anatazu.
Stabilizowany wodorotlenkiem tetrametylamonowym
Stężenie roztworu koloidalnego, 20 wt.%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-N-20p-15g 75 mL 97,90 EUR
PL-TiO-N-20p-50g 250 mL 273,90 EUR