TiO#2 – nanocząstki w zawiesinie wodnej, mieszanina brukitu i anatazu

Średnia wielkość cząstek: 2-5 nm.
Mieszanina brukitu i anatazu.
Stabilizowany wodorotlenkiem tetrametylamonowym
Stężenie roztworu koloidalnego, 20 wt.%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-N-20p-15g 75 mL 97,90 EUR
PL-TiO-N-20p-50g 250 mL 273,90 EUR