TiO#2 – nanocząstki w zawiesinie wodnej, faza anataz

Produkt reakcji syntezy chemicznej
Średnia wielkość cząstek: 6±2 nm.
Stężenie zawiesiny wodnej: 5, 10 lub 20 wt.%

   

5 wt.% wodny roztwór koloidalny

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-TiO-5p-10g 200 mL 50,82 EUR
PL-TiO-5p-50g 1000 mL 191,18 EUR

 

10 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-10p-10g 100 mL 59,29 EUR
PL-TiO-10p-50g 500 mL 240,79 EUR

 

20 wt.% wodny roztwór koloidalny

PL-TiO-20p-10g 50 mL 70,18 EUR
PL-TiO-20p-50g 250 mL 277,09 EUR