SiC – węglik krzemu, nanoproszek

Kształt: sześcienny, wielościenny
Pełen zakres wielkości cząstek: 5 - 250 nm
Średnia wielkość cząstek: 25 - 50 nm
Powierzchnia właściwa: > 18 m2/g
Gęstość nasypowa: 0,23 - 0,35 g/cm3
Heksagonalne, 98%, (a = 3,082 ?, b = 3,082 ?, c = 15,1006 ?)
Heksagonalne, 2%, (a = 3,082 ?, b = 3,082 ?, c = 37,70 ?)
Czystość: > 98,6%; Al < 0,03; Mg < 0,03; Na < 0,03; Fe < 0,1; Cu < 0,4; W < 0,2%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-PJ-SiC-5g 5 g 35,09 EUR
PL-PJ-SiC-25g 25 g 107,69 EUR
PL-PJ-SiC-100g 100 g 361,79 EUR