Si#3N#4 – azotek krzemu, nanoproszek, amorficzny

Średnia wielkość cząstek: 20?5 nm.
Powierzchnia właściwa: 110?5 m2/g
Czystość: > 89%
Kontrolowane domieszki, %: Si(wolny) < 1; Cl < 0,25; O < 12

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-HK-AMO-SiN-5g 5 g 31,90 EUR
PL-HK-AMO-SiN-25g 25 g 97,90 EUR
PL-HK-AMO-SiN-100g 100 g 328,90 EUR