f
     
Sadza (carbon black), nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: ok. 13 nm, Powierzchnia właściwa: ok. 550 m²/g
Zawartość popiołów: < 0,02%; Gęstość nasypowa: ok. 120 g/L

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-CB13-5g 5 g 13,86 EUR
PL-CB13-50g 50 g 51,98 EUR
PL-CB13-200g 200 g 160,55 EUR