f
     

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe33O44 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, ciecz magnetyczna

Cząstki superparamagnetyczne ok. 300 gausów
Zawartość stabilizatorów ok. 3%
Średnia wielkość cząstek: 8 nm
Stężenie objętościowe: ok. 7 vol.% (ok. 30 wt.%)

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

f304 oleic acid 3f3o4 oleic acid 4

 

 

Nazwa  Opakowanie Cena (netto)
PL-M-Fe3O4-10m 10 mL 64,68 EUR