f
     

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
Fe33O44 - nanocząstki w zawiesinie wodnej, ciecz magnetyczna

Bez stabilizatorów magnetycznych 
Dyspersja wodna 3 wt.%
Średnia wielkość cząstek: ok. 40 nm
Mogą być zatężane lub usuwane za pomocą magnesu lub sedymentacji 

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-A-Fe3O4-B-10m 10 mL 67,38 EUR