AlN – azotek glinu, nanoproszek

Kształt cząstek: kulisty, wielościenny
Pełen zakres wielkości cząstek: 5 - 200 nm
Średnia wielkość cząstek: 25 - 50 nm
Powierzchnia właściwa: > 18 m2/g
Gęstość nasypowa: 0,16 - 0,28 g/cm3
Czystość: > 95,0%
Kontrolowane domieszki, %: Mg < 0,03; Na < 0,03; Fe < 0,1; Cu < 0,4; W < 0,2; Al (free) < 2,4
Analiza rentgenowska: 96 % heksagonalnych parametrów sieciowych: a = 3,114?, c = 4,986?

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

AlN PL-PJ-AlN

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-PJ-AlN-5g 5 g 20,90 EUR
PL-PJ-AlN-25g 25 g 64,90 EUR
PL-PJ-AlN-100g 100 g 236,50 EUR