f
     

Węgliki krzemu

SiC - węglik krzemu, nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: 20±7 nm. Sześcienny.
Powierzchnia właściwa: 80 ± 7 m2/g
Czystość: > 98,0%
C(wolny) < 0,75; Si(wolny) < 0,25;O < 1,25; Cl < 0,25

Publikacje na podstawie nanomateriałów PlasmaChem

si3n4

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-HK-SiC-5g 5 g 35,09 EUR
PL-HK-SiC-25g 25 g 107,69 EUR
PL-HK-SiC-100g 100 g 361,79 EUR
SiC - węglik krzemu, nanoproszek

Kształt: sześcienny, wielościenny
Pełen zakres wielkości cząstek: 5 - 250 nm
Średnia wielkość cząstek: 25 - 50 nm
Powierzchnia właściwa: > 18 m2/g
Gęstość nasypowa: 0,23 - 0,35 g/cm3
Heksagonalne, 98%, (a = 3,082 Å, b = 3,082 Å, c = 15,1006 Å)
Heksagonalne, 2%, (a = 3,082 Å, b = 3,082 Å, c = 37,70 Å)
Czystość: > 98,6%; Al < 0,03; Mg < 0,03; Na < 0,03; Fe < 0,1; Cu < 0,4; W < 0,2%

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-PJ-SiC-5g 5 g 35,09 EUR
PL-PJ-SiC-25g 25 g 107,69 EUR
PL-PJ-SiC-100g 100 g 361,79 EUR
SiC - węglik krzemu, nanoproszek

Średnia wielkość cząstek: 150-200 nm
Powierzchnia właściwa: 9,8 ± 0.8 m2/g
Czystość: > 99,5%
Kontrolowane domieszki, %: C (free) < 0,05; Si (free) < 0,05; SiO2 < 0,1
Analiza rentgenowska: cząstki sześcienne >99%.
Potencjał zeta: -26 mV

Nazwa Opakowanie Cena (netto)
PL-CT-SiC-5g 5 g 35,09 EUR
PL-CT-SiC-25g 25 g 107,69 EUR
PL-CT-SiC-100g 100 g 361,79 EUR